Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De VTV-2014

De zesde uitgave van de VTV 'Een gezonder Nederland' is op 24 juni 2014 verschenen.

Ga direct naar http://www.eengezondernederland.nl/

Homepage eengezondernederland

Elke vier jaar publiceert het RIVM een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, gezondheidsbeïnvloedende factoren, de gezondheidszorg en het beleid in de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV). 

Op deze site vtv2014.nl kunt u terugkijken op de gehele totstandkoming van de VTV-2014.

Download de kernboodschappen

De kernboodschappen van de VTV-2014 zijn gebundeld in boekvorm: de trends, vier perspectieven op de volksgezondheid en strategische kansen en keuzes voor de toekomst.

Download het boekje 'Een gezonder Nederland'.

Blog:

30 juni 2014: Het VTV-2014 congres: een impressie

Robert Vonk

Dinsdag 24 juni was het dan zover: de nieuwe Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) werd officieel gepresenteerd. Ter ere van deze gelegenheid vond er in het MediaPlaza in Utrecht een congres plaats, met meer dan 300 deelnemers. Niet alleen de kernboodschappen van de VTV-2014 kwamen aan bod, er was ook aandacht voor reflectie en vermaak.

[1696] reacties. Reageer  Lees verder >>
Meer blogs van >>

Publicaties VTV-2014

Naast de online rapportage Eengezondernederland.nl en het kernboodschappenboekje zijn ook vier themarapporten gepubliceerd: 'Maatschappelijke Participatie', 'Preventie in de Zorg', 'Burgers en gezondheid' en 'Op weg naar maatschappelijke kosten-baten analyses'.

Rapport Preventie in de zorg   130        VTV-2014 Gezondheid en maatschappelijke participatie 130

Themarapport VTV2014 Burgers en gezondheid 130        Voorkant Op weg naar maatschappelijke kosten-baten analyses voor preventie en zorg 130

Recente tweets

Websites

De VTV-2014 is nauw verbonden met zes RIVM websites: het Kompas, de Zorgatlas, Zorggegevens, Kosten van ziekten, Zorgbalans en Loketgezondleven.nl.

Nieuwsbrief

VTV-2014 en de zes RIVM websites geven samen de nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg uit. Deze verschijnt ongeveer tien keer per jaar.

VTV-2014-Pay-off-Een-Gezonder-Nederland

Service